PLESNI TEČAJ

Trenutno ne vpisujemo novih terminov

Plesna sekcija

V letu 2017 je pričela z delovanjem plesna sekcija, katere namen je vsem starostnim skupinam približati standardne plese.